Usługi ekologiczne (usługi przyrodnicze)

Pod hasłem tym rozumiemy wszelakie badania łączące  w sobie zarówno kompleksowe podejście do badania zasobód przyrodniczch danego obszar. Wykonujemy:

  • Kompleksowe usługi przyrodnicze (fauna, flora, przyroda nieożywiona - gleby, geomorfologia, itp.)
  • Badania wybranych grup zwierząt (ptaki, motyle dzienne, ryby, etc.)
  • Zalecenia ochronne dotyczące siedlisk oraz określonych gatunków fauny i flory
  • Nadzór przyrodniczy nad inwestycjami liniowymi tj. drogi, sieci wysokiego napięcia, itp.
Copyrights © 2013 - 2016 MonitoringPtakow.pl | Wykonujemy różne usługi związane z przyrodą, w tym ekspertyzy ornitologiczne.
Wszelkie prawa zastrzeżone.