Prowadzimy nadzór przyrodniczy przy inwestycjach liniowych, takich jak drogi, linie kolejowe, sieci wysokiego napięcia. Wykonujemy:

- inwentaryzację przyrodniczą w okresie poprzedzającym inwestycje (fauna i flora)

- monitoring prac budowlanych pod kątem zachowania wymogów ochrony walorów przyrodniczych miejsca

- nadzór przy ingerencji w siedliska roślin i zwierząt

- przenoszenie wybranych gatunków zwierząt w razie konieczności

- nadzór oraz zalecenia przy odtwarzaniu zniszczonych siedlisk

- monitoring przyrodniczy w okresie porealizacyjnym

Copyrights © 2013 - 2016 MonitoringPtakow.pl | Wykonujemy różne usługi związane z przyrodą, w tym ekspertyzy ornitologiczne.
Wszelkie prawa zastrzeżone.