Nadzór przyrodniczy

Prowadzimy nadzór dla inwestycji:

  • liniowych (drogi, sieci wysokiego napiecia, linie kolejowe, doliny rzek)
  • powierzchniowych (tereny przemysłowe i poprzemysłowe, place budowy)
  • punktowych (budynki mieszkalne, budynki przemysłowe, itp.)

Wykonujemy również badania porealizacyjne dla wyżej wymienionych inwestycji

 

Copyrights © 2013 - 2016 MonitoringPtakow.pl | Wykonujemy różne usługi związane z przyrodą, w tym ekspertyzy ornitologiczne.
Wszelkie prawa zastrzeżone.